بتهاردبتهارد

50 جایزه یورو برای مشتریان جدید در Bethard مشتریان جدید Bethard در حال حاضر یکی از آنها را ارائه می دهد 50 پاداش €. جوایز ورزشی در شرط بندی اعطا می شود. حداقل سپرده است 20 €. Um dorthin zu gelangen Bethard

منتظرمنتظر

شرط بندی های Expekt با ریشه در سوئد, که مجوز فعلی در جبل الطارق را دارند. مشتری و یک میلیون و نیم مشتری آن Expekt نه تنها سرگرمی در زمینه شرط بندی ورزشی را ارائه می دهد, sondern erweitert sein Angebot

بتکلیکبتکلیک

امتیاز کلی: میانه با پتانسیل برای بهبود آزمون بتکلیک متوسط ​​بود, زیرا هم در محدودیت های انتخاب و هم در سهمیه ها ، هنوز جایی برای بهبود وجود دارد, اما با تأمین کلی رهبر فرانسه. Es